Tuesday, November 24, 2009

Maguindanao massacre
usa ka gamay nga yuta, mga igsoon namuyo apan nag-patay tungod sa kahakug sa gahum og salapi.
niadtong lunes 22 ka patayng lawas ang nakita og karong adlawa 24 ang nakukuban. ug niabot na sa 46 tanan matud sa mga hintundan. ngilngig og kung boot huna-hunaon dili kini mahimo sa usa ka tawo nga naay maayong panimoot. aduna pa ba kini silay kasing-kasing? aduna ba bay pagmahal og pag hatag og importansya sa kinabuhi? kinihanglan adunay manubag sa maong sala! walay silot nga mahatag sa iya diri sa yuta. nanghinaot ko nga ang pag bag-o sa atong nasod dili mawad-an og paglaum. og pila pa ba ka inosente nga mga Pilipino ang angay mamatay aron mahigmata kita sa kamatuuran. dili nako ma dawat nga kini tungod ba sa pagbag-o sa proseso sa eleksyon, tungod ba nga sila nahadlok nga dili na sila maka tikas sa modernisasyon sa pag boto?! daghan pangutana, daghan og kabalaka. apan daghan kita nga mo barog alanga sa kalinaw og kamatuuran. Pakgangon nato ang daotan nga ehimplo og ang yawa sa atong nasud. Ayaw pasagdi ang atong Demokrasya Pilipino!

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY