Thursday, June 25, 2009

patay na ang hari - Michael Jackson Died at 50


45 ka tuig nga nag trabaho Michael Jackson gi bantog nga hari sa POP (king of pop) gi mahal og naka dawat og nahilambigit sa daghang Kontrobersya. sa edad nga 50 namatay na siya karong adlawa. gi balita nga namatay tungod sa atake sa kasing-kasing. bisan wala pa na komperma, apan daghan nagbalita lakip ang CBS news nga nipanaw na and hari. Kalinaw nga daun kanimo Michael Jackson. salamat sa mga kanta og daghan nga insperasyon nga imong nahatag sa industriya sa pagkanta.
Subo apan angay dawaton.Tuesday, June 23, 2009

pwede ba ni nga header?unsay tan-aw ninyo?
Thursday, June 18, 2009

Political Arena


Duol na gayud ang 2010 eleksyon diri sa Pilipinas. Kadaghanan kanato nangandam na sa pagbuto og sa pagpili sa mga mangulo diri sa atong nasod. ubay-ubay sab ang mga batan-on nga nagpa rehistro og hilabina ang mga organisasyon nga nakipag hilambigit sa mga uma-abot nga dakong katikaran sa nasud. Apan ang dakong pangutana kung unsa ang pag tan-aw sa usa ka karakter sa mga umaabot nga mga kandedato. kung dis-a ba sila gikan og mga naabot og nahimo na nila usa sila naka abot sa ilang gitungtungan karon. angayan ba kaha kini sila nga ibuto? busa ako nangita og usa ka site nga makita ang ilang reperensya nga atong gitawag. kini mao ang Political Arena usa ka maayo og kompleto nga naga sulti sa mga posibleng mo kandidato sa umaabot nga piniliay. kung kamo gusto mailhan ang inyong pilon adto ra mo diri.

Thursday, June 11, 2009

Batibot dungan sa Adlaw sa Kagawasan

naka hinumdom ka pa ba sa salida nga Batibot? lingaw kaayo kini nga salida naidtong bata pa ko. sa akong pagkahimumdom ang among tibi kaniadto blak en wayt pa to. ug ang akong gamayng kalibutan nahilakip ang usa ka salida nga ni patik sa akong huna-huna og kasing-kasing kay sila naga tudlo man og maayong pamatasan nga pinaagi sa pag lingaw sa mga bata.
kanus-a pa kaha nako makita pag usab si Pong Pagong og ang tanan nga nahilambigit sa Batibot?

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY