Friday, September 25, 2009

alang kanimo higala

ang kinabuhi mahisama sa usa ka libro nga nagbaton og daghang palid sa papel apan ang kalahian niini mao nga kni dili na nato mahimong mabasa sa pa pag-usab. nga kitang tawo lumalabay ra sa kalibutan. sama sa usa ka higala bisan pa man nga sa kadiyot sa higayon nga ako siyang nakaila pero sakit ang kamatuuran nga siya nipanaw na sa kalibutan. kita wala kabalo sa pikas kinabuhi mao nga kita mahadlok niini. mao nga kita angay gayud mangandam. og kanimo Arnold salamat og hinaot nga ikaw maglawig nga malinawon...

Friday, September 11, 2009

panultihon

"Bisan unsa kadaghan sa asukar nga imong ibutang sa imong kape dili nimo matagmtaman ang saktong katam-is kung dili kni kutawon."

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY