Friday, July 30, 2010

Latest CPU or System Unit UpgradesNag huna-huna ko og unsay maayong buhaton sa akong karaan nga CPU or System unit kay Hinay na gyud siya kompara sa mga nag kadaiyang bag-ong nang-gawas nga model karon. Busa nag himo kog listahan sa mga ilisanan nga pyesa aron kini magamit sa maayo og igong pama- agi.
Sa wa madugay ako nang nabuhat ang pinka maayo nga "MODIFIFATIONS" para sa akong PC. mao na ni!


enjoy!just add fresh meats. parehas anang pork, isda sama sa: pirit, moro-moro, budboron, Bilong, bariles, og uban pa.

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY