Monday, September 13, 2010

Hulagway gikan sa KadayawanAkong kuha nga Hulagway sa Malampusong Kadayawan. Sadya!

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY