Thursday, July 10, 2008

Pagtuki LOGO og Contact


Para sa tanan nga Manukiay 
Webmaster/BloggerPAGTUKI LOGO


Para asa man ni? 
Kini nga logo gigama
para sa inyong tanan  
nga nag suporta sa 
bisayang manukiay. 


Kinsay Makagamit?     
Biskan kinsa nga Bisaya,
Dabawenyo og Pilipino  
og ang tanan.
kini walay bayad
basta gamiton lng sa maayo.
                                                         
1) Ayaw usba ang logo
gawas lamang sa pag 
"resize".

2)butangi usab og "link"
ang logo balik diri nga
"site" para makabalo
ang tanan.

Unsaon pag Gamit sa Logo?
I-downoad lamang ang logo 
sa imong PC gamit ang 
abilidad sama sa usa ka henyo 
                                                                         
    
kung unsa may makit-an nako sa akong paglakaw mga butang nga katingad-an, mg mistiryoso nga dili matuki og di masabot sa yanong panghuna-huna diri nako i asoy og akong isugyot. busa mga higala ko diha sa katilingban hulat lng kay ako rang ibahin kaninyo ang kamatuuran.

dako nakong kahimoot nga kamo boot makig estory kanako.

PAGTUKI SA MGA BUTANG
No comments:

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY