Wednesday, February 11, 2009

Presley Live In Manila


You're my Teddy Bear...Jigs Presley Live in Manila... come on come all concert.see print adds and poster for details.Tuesday, February 10, 2009

The Legend Of Jigs Lee


"Enter the Dragon Fly"


coming soon in theaters near you...
Donation for the Blind

Sa among paglakaw padulong sa pag paniudto aduna kami nakit-an nga usa ka buta nga babae nag kanta og "For Mama" og nag tukar og gitara. nakapahimoot kani sa mga nanglabay og ang uban nanghatag og donasyon kaniya. tood usa maanindot nga awit ang atong madungog sa kahanginan apan unsa kahay ugma ang mag paabot kaniya samtang siya naga- awit. matod pa sa kanta ni paring Fred nga swerte ang mga buta kay luwas sila sa kasal-anan sa kalabituan.
pagka-anindot sa atong palibot labina sa pagsubang sa adlaw og sa pagkidlap sa bitoon sa langit apan ato kining makalamtan usahay og makalimot kita pagpasalamat nga kita naka kita aning mga butanga.
ang tinood nga kalipay dili lamang sa atong makita, madungog masimhot o matilawan kundili ang tinood nga kalipay mao ang paghigugma sa atong isig kaingun.

higugmaa ang mahal ninyo sa kinabuhi kay usa kini ka dakong gasa sa atong Ginoo alang kanato.
alang sa atong mga pinangga ayaw kalimot sa pagpadayag sa tinood nga gugma labina nga haduol na ang adlaw sa kasing-kasing.

og sa akong Pinangga diay nga si Iting dako nako nga pasalamat nga ikaw nahiabot sa akong kinabuhi og ikaw nakauban nako nga bisan sa kalisod og sa kalipay adia ka sa akong kiliran nga walay undang nagmahal.

happy valentines day. :DSunday, February 8, 2009

Ang-ang sa Kinabuhi

Adunay mga ang-ang sa atong kinabuhi nga ang kadaghanan makasinati o nakasinati na niini. Kung dili sa ilahang kaugalingon sa ilahang mga kaila og mga taong naka palibot sa iyaha. Basin diay kamo anaay maidalit sa mga ekperyensya mao nang ato ning tukion kung unsa gayud kini ka tinood.


3 - 8 anyos
padaghanay og dulaan

9-18 anyos
pataasay og grades

19-25 anyos
padaghanay og uyab

26-35 anyos
pagwapahay og asawa

36-45 anyos
padagkuay og sweldo

46-55 anyos
padaghanay og kabit

56-70 anyos
padaghanay og sakit

70 - pataas
pabunggahay og lubong


unya unsa inyong ikasulti niini. tinood ba kaha og mga panaghap lamang.


Tuesday, February 3, 2009

Pangandoy nga Kotson

Niadtong bata pa ko nagdako ko nga gahigda og nagatulog sa usa ka katre nga hinapinan og banig. Aduna po'y mga higayon nga sa poldingbed ko nag higda og hangtod nga kini naguba og nagusbat na lng. Ako gihapon ning giisip nga usa ka lami nga tulganan kay sa matag kagabhion og sa panahon nga gusto ko mo pahulay og mohigda maka ingun man ko nga akoa man ang maong tulganan og kini makapabati kanako nga ako swerte kay adunay masilongan sa bugnaw nga kagabhion. apan aduna gihapo'y mga sitwasyon nga nag handom og nangandoy ko og kotson. kay lami lagi ni higdaan og humok sa likod. inig mata wala kay mabatian nga pamaol og mga sakit2 sa kalawasan. lami guyud kung humok og maanidot ang atong higdaanan.

Apan sa akong paglatagaw aduna koy nakit-an nga bata nga gahigda sa humok nga kutson pero ako gibati og kabugnaw sa dihang akong gihinuktukan kung unsa kaha iyang dyutayng pangandoy. naghandom pa ba kaha ni siya og usa ka kutson? o dili ba kaha usa ka lami nga pamahaw gikan sa pagtapik sa usa ka kauban sa panimalay nga maoy nag amuma og mopukaw aron mokaon na siya sa lamisa og mamamahaw na.

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY