Friday, July 31, 2009

Kalinaw nga dayon Kanimo Nanay Cory


Dako nga kawad-on sa tibook Pilipinas, usa ka personahe, usa ka lig-ong haligi sa demokrasya sa Pilipinas. Ang inahan nga naghatag ug dugang kusog taliwala sa kawad-on og kasamok sa dektatorya ni Marcos.

"Our mother peacefully passed away at 3:18 a.m. August 1, 2009 of cardio respiratory arrest. She would have wanted us to thank each and every one of you for all the prayers and your continued love and support. It was her wish for all of us to pray for one another and our country. Hinihiling po ng aming pamilya ang konting panahon para makasama namin ang aming mahal na ina," a statement from the Aquino family read.

Subo apan angay natong dawaton og ihandom og ipatik sa atong huna-huna og kasing-kasing ang iyang kaayo alang sa atong nasod. Kanimo Nanay Cory Kalinaw nga dayon.

Unsay Oras?

BALIK SA BALAY